Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – Świebodzin

Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Obchody Święta Wojska Polskiego w Świebodzinie.

16-08-2018
Dnia 15 sierpnia 2018 r. dla uczczenia Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przy Pomniku Niepodległości zostały złożone wiązanki kwiatów przez władze samorządowe organizacje kombatanckie partie polityczne oraz przybyłe...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Obchody Święta Wojska Polskiego w Świebodzinie.

Pojazdy na sprzedaż

26-06-2018
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. motoroweru MOTOBI i skutera KEEWAY.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pojazdy na sprzedaż

Informacja

14-06-2018
Z przyjemnością informuję, że Stowarzyszenie ,,BONA FIDES" otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego do projektu skierowanego do osób w wieku 60+ z terenu Powiatu Świebodzińskiego i Powiatu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Informacja

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

 • 03-03-2017
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

    
     Rozpoczęto realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.
     Liderem projektu jest Powiat Świebodziński. Realizowany jest on w partnerstwie z Konsorcjum Firm - Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska – Lider, Zachodnią Izbą Przemysłowo – Handlową w Gorzowie Wielkopolskim oraz z PWSZ w Sulechowie. 
 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz 645 uczniów, w tym 60 uczniów niepełnosprawnych. Uczestnikami są:
 • Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie. 
Realizacja projektu pozwoli na dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a tym samym wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób młodych. Zaangażowanie w proces kształcenia praktycznego instytucji otoczenia biznesu (przedsiębiorców) pozwoli na wyposażenie uczniów w wiedzę opartą na nowoczesnych technologiach, odpowiadającą dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku.  
 
W ramach projektu dla uczniów zostaną przeprowadzone następujące kursy i szkolenia :
TECHNIK LOGISTYK :
1) prowadzenie działalności w branży transportowej
2) operator wózków widłowych i organizacja pracy magazyniera
3) podstawy prawa transportowego
4) język zawodowy
5) symulacje pracy magazynu6) wirtualne laboratoria 
 
TECHNIK  EKONOMISTA / TECHNIK  HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA
1) kasjer walutowy z obsługą kasy fiskalnej
2) kurs e-commerce i marketing internetowy
3) stan posiadania firmy – bilans
4) język zawodowy 
 
TECHNIK  INFORMATYK
1) programista
2) administrator stron internetowych
3) administrator baz danych
4) język zawodowy
5) administrator sieci komputerowych
6) projektowanie grafiki komputerowej i animacji
7) Android i iOs - nowoczesne aplikacje mobilne  
 
TECHNIK  ŻYWIENIA  I  USŁUG  GASTRONOMICZNYCH / TECHNIK HOTELARSTWA  / KUCHARZ
1) kurs dekorowania potraw ( carving )
2) kurs dekorowania stołów
3) język zawodowy
4) kurs kwalifikacyjny ( I i II stopnia ) – kelner
5) kurs kwalifikacyjny ( I i II stopnia ) – barman
6) kurs kwalifikacyjny ( I i II stopnia ) – barista
7) sommelier
8) magia aromatów w przemyśle spożywczym
9) dietetyk
10) animator czasu wolnego
11) animator sportu i rekreacji
12) pilotaż i przewodnictwo
13) rezydent turystyczny
14) obsługa programów hotelowych
15) zasady higieny w technologii żywności
16) warsztaty gastronomiczne SLOW FOOD
17) warsztaty gastronomiczne FAST FOOD 
 
KIERUNKI  MECHANICZNE – technikum  i zasadnicza szkoła zawodowa
1) uprawnienia elektryczne
2) projektowanie CAD 2D i 3D
3) język zawodowy
4) spawanie ręczne metodą MAG
5) projektowanie i obsługa obrabiarek CNC 
 
DODATKOWO – uczniowie w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych będą mieli możliwość zdobycia prawa jazdy kat. B. 
 
Staże i praktyki uczniów
W ramach zadania 320 uczniów odbędzie staże/praktyki mające na celu nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania pracy, nabycie doświadczenia w środowisku pracy, które z kolei  zwiększą szanse na późniejsze uzyskanie zatrudnienia. 
 
W ramach projektu zakupione zostaną środki trwałe i materiały dydaktyczne, które  doposażoną pracownie: 
 
Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych:
- Doposażenie stanowisk pracy : spawanie i obsługa obrabiarek CNC
- Pracownia informatyki i programowania
- Pracownia elektromechaniki z pełnym wyposażeniem
- Pracownia hotelarstwa i obsługi turystycznej
- Pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży
- Pracownia technik biurowych
- Pracownia organizacji usług kelnerskich i obsługi gości
- Pracownia technologii gastronomicznej. 
 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:
- Pracownia hotelarska
- Pracownia gastronomiczna. 
 
Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2022r.
Kwota dofinansowania 8.252.736,80zł.
 
Nauczyciele będą mogli skorzystać ze szkoleń, praktyk u przedsiębiorców oraz studiów podyplomowych zgodnie z profilem zawodowym w jakim kształcą.
 
W ramach projektu na terenie powiatu zostanie zbudowana sieć profesjonalnego lokalnego doradztwa zawodowego, którą prowadzić będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną w Świebodzinie.
 
Regulamin projektu oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w sekretariacie szkoły lub w Biurze projektu (Starostwo Powiatowe w Świebodzinie – budynek B, ul. Piłsudskiego 18, tel. 068 475 53 26, 068 475 53 25).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05