Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

20-02-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie od początku roku realizuje program adresowany do osób z niepełnosprawnością "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ". Rolą asystenta jest pomoc w codziennych...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Kolejki do wydziału komunikacji

19-02-2020
Z pewnością wielu z Państwa musiało czekać w kolejce w wydziale komunikacji. Problem ten nie dotyczy jedynie Starostwa Świebodzińskiego; wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Kolejki do wydziału komunikacji

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

17-02-2020
System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) to nowoczesna aplikacja, za pomocą której osoby niepełnosprawne i podmioty działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON,...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Organizacje pozarządowe

Program współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 
 
     Działając  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego informuje, że wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
- Świebodzińskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym na realizację zadania – Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych.
 
Oferta realizacji zadania jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 w pokoju nr 17 lub na stronie internetowej www.swiebodzin.pl .
 
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 7 lutego 2020r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2 lub na e-mail.

Załączniki

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Sprawozdanie z konsultacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Konsultacje społeczne

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, informuje że w dniach 20 ÷ 27 listopada 2019r. do godz. 12.00 zostaną przeprowadzone konsultacje, z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Świebodzińskiego dotyczące
czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r.

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art.11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.688 z późn. zm.) w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.294) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Świebodzińskim w 2020r.
czytaj dalej

Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów

Spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat mediacji i polubownego rozwiązywania sporów
Miejsce: Sąd Rejonowy w Świebodzinie
Termin: środa 16 października 2019 r. godz. 9.00, godz. 11.00
czytaj dalej

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2019

Serdecznie zachęcamy uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.), a także uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.
 
Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu wiedzy prawnej:
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 22 »
  • Baner: Okolice Najbliższe
  • Baner: Dzień za dniem
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: Lubuskie
  • Baner: Policja Świebodzin
  • Baner: burza
  • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
  • Baner: siSMS
  • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
  • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08