Organizacje pozarządowe

  • 18-10-2021

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art.11 ust.2 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1057 z późn. zm.) w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.945) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki