TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19

  • 21-04-2020
  • Autor: Anna Zielińska

Zmiana warunków umorzenia pożyczki

Komunikat w związku ze zmianami dot. pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U. z dnia 2020 r. poz. 695) od 18 kwietnia 2020r. uprawnionymi do skorzystania z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców są również pracodawcy niezatrudniający pracowników (samozatrudnieni), którzy nie przekroczyli obrotów określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców.
Po zmianach wprowadzonych w ramach, tzw. Tarczy 2.0 wystąpiły zmiany warunków umorzenia pożyczki.  Zasadność umorzenia pożyczki warunkuje prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od momentu jej udzielenia

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją