Rodzina Razem

  • 01-09-2015
  • Autor: Anna Iwachów

Umowa Partnerstwa Rodzina Razem

Podmioty publiczne oraz organizacje pozarządowe mając  na uwadze rozwój społeczności lokalnej Powiatu Świebodzińskiego w dniu 15 października 2014r. obowiązały się do wspólnych działań na rzecz zminimalizowania instytucjonalnej pieczy zastępczej, poprzez efektywne wspieranie rodziny biologicznej  w wypełnianiu jej funkcji.
Poniżej przedstawiamy Państwu treść zawartej umowy oraz regulamin działania Partnerstw 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki