Aktualności pozostałe

  • 13-04-2021
  • Autor: Anna Zielińska

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego

Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski informuje, że na wniosek Burmistrza Świebodzina  złożony w dniu 24.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rozłogi 
 
realizowanej na nieruchomościach stanowiących:
1)     projektowany pas drogowy drogi publicznej – drogi gminnej, oznaczony jako działki o nr ewid. 141, 140, 53/16 (53/7), 53/12 (53/8), 53/9 (53/6), 323/5 (323/1), 51/11 (51/10), 51/12 (51/10), obręb 0016 Rozłogi, oraz nr ewid. 236/3 (236/2), obręb 0020 Wilkowo, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski, 
2)    teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii – drogi gminnej nr 006113F, oznaczony jako działka o nr ewid. 160, obręb 0016 Rozłogi, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki