Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Zbiórka dla Jasia

07-12-2020
Mieszkaniec naszego powiatu, mały Jaś potrzebuje pomocy. Chłopiec walczy o życie - otrzymał przerażającą diagnozę, złośliwy glejak wielopostaciowy IV stopnia. Możliwości na leczenie w Polsce są bardzo ograniczone, pozostaje...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zbiórka dla Jasia

Pomoc dla Osób Bezdomnych

29-10-2020
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak w związku ze zbliżającą się zimą apeluje o z większoną uwagę dla osób bezdomnych, starszych oraz wszystkich potrzebującym pomocy, dla których okres zimowy jest...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pomoc dla Osób Bezdomnych

Test na koronawirusa

29-10-2020
Test na Covid-19 bezpłatnie można zrobić w Nowym Szpitalu w Świebodzinie (przy Izbie Przyjęć) . Bezpłatne badania wykonywane są: osobom skierowanym na badanie przez lekarza POZ osobom objętych kwarantanną...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Test na koronawirusa

Służba zdrowia i opieka społeczna

 • 11-07-2008

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • 11-07-2008

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

 • 11-07-2008

Domy Pomocy Społecznej

 • 11-07-2008

Domy Dziecka

 • 11-07-2008

Wykaz poradni specjalistycznych świadczących usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„Nowy Szpital w Świebodzinie”, ul. Młyńska 6

 

Poradnia ginekologiczno – położnicza

Świebodzin, ul. Młyńska 6, tel. 0-68/ 38 27 483

usługi zdrowotne świadczą lek. specjaliści ginekologii i położnictwa: Leszek Pawlak,

Paweł Polański, Małgorzata Loroch, Leszek Boczkowski, Adriana Łukowiak

poniedziałek 9.30-15.30
wtorek 9.30-18.00
środa 8.00-14.00
czwartek 9.30-15.30
piątek  8.00-14.00
 

Poradnia chirurgiczna

Świebodzin, ul. Młyńska 6, tel. 0-68/ 38 27 403

usługi zdrowotne świadczą lek. specjaliści chirurgii: Ryszard Adamcewicz,

Irena Drozdowska –Hoszowska, Agata Jarosławicka

poniedziałek 7.30-20.00
wtorek 7.00-20.00
środa 7.00-16.00
czwartek 7.30-20.00
piątek 10.00-14.00
 

Poradnia urologiczna

Świebodzin, ul. Młyńska 6, tel. 0-68/ 38 27 483

lek. specjalista urolog Mikołaj Sieciechowicz

wtorek 8.00- 20.00

 

Pracownia USG

Świebodzin, ul. Młyńska 6, tel. 0-68/ 38 274 66
poniedziałek – piątek 7.30-15.05
 

Pracownia endoskopii

Świebodzin, ul. Młyńska 6, tel. 0-68/ 38 274 03

poniedziałek – piątek 7.00-14.35
 

Pracownia kardiologiczna

Świebodzin, ul. Młyńska 6, tel. 0-68/ 38 275 40

poniedziałek – piątek 7.00-14.35
 

Pracownia RTG

Świebodzin, ul. Młyńska 6, tel. 0-68/ 38 274 66

poniedziałek – piątek 8.00-21.30
 

Pracownia Mammografii

Świebodzin, ul. Matejki 1, tel. 0-68/ 38 274 66

poniedziałek 8.00-13.00
środa 12.00-17.00
piątek 8.00-13.00
 

Pracownia Tomografii Komputerowej

Świebodzin, ul. Młyńska 6, tel. 0-68/ 38 274 66

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.05
 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu

 

Poradnia neurologiczna

Cibórz 4, tel. 0-68/ 34 19 455 wew. 227

poniedziałek – 10.00-18.00
wtorek – 10.00-15.00,
środa – 10.00-18.00,
czwartek – 10.00-15.00,
piątek 10.00-15.00

usługi zdrowotne świadczą lekarze specjaliści neurologii: Grażyna Adamcewicz, 

Artur Hurny, Grzegorz Rossa, Aleksandra Lisowiec

 

Poradnia zdrowia psychicznego

Cibórz 3, tel. 0-68/ 34 19 455 wew. 231, 34 19 455 wew. 333

poniedziałek-piątek 8.00-18.00

usługi zdrowotne świadczą lekarze specjaliści psychiatrii: D. Marciniak- Wrotecka,

A. Pisarczyk, I. Grodziński, A. Gwizda, K. Woźniak, W. Giemza-Urbanowicz,

 

Pracownia badań elektromiograficznych (EMG)

Cibórz 4, tel. 0-68/ 34 19 455 wew.227

poniedziałek 10.00-14.00
czwartek 10.00-14.00
 

LORO - MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

 

Poradnia ortopedyczna

Świebodzin, ul. Zamkowa1, tel. 0-68/ 47 50 630

poniedziałek-piątek 8.00-14.00
 

Poradnia rehabilitacyjna

Świebodzin, ul. Zamkowa1, tel. 0-68/ 47 50 630

poniedziałek-piątek 8.00-14.00

usługi świadczą lekarze specjaliści ortopedii urazowej: Jacek Kaczmarczyk, Roman Spiller,

Joanna Chełchowska, Cezary Chełchowski, Radosław Stanek, Aleksander Czaja, Aleksandra Żarska, Karol Balcerkiewicz, Marcin Sergiew, Filip Adamcewicz;

czytaj dalej
 • 11-07-2008

Informator dla ubezpieczonych podstawowa opieka zdrowotna

INFORMATOR DLA UBEZPIECZONYCH

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

         By mieć zapewnioną podstawową opiekę medyczną musimy dokonać wyboru lekarza "pierwszego kontaktu". Może być nim: lekarz rodzinny, internista lub pediatra, posiadający umowę z NFZ. Dokumentem potwierdzającym wybór lekarza jest deklaracja. która powinna zawierać m.in. imię i nazwisko pacjenta, jego aktualny adres i numer PESEL. Pacjent ma prawo wyboru tylko jednego lekarza rodzinnego/podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ale nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tego samego lekarza. Lekarz może odmówić ubezpieczonemu zapisania się do niego wyłącznie z powodu ustalonego limitu pacjentów.
         W ramach POZ pacjent ma także prawo wyboru pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej. Również i w tym przypadku wybór potwierdzamy wypełnieniem deklaracji. Pielęgniarka środowiskowa obejmuje opieką ubezpieczonych w ich miejscu zamieszkania i wykonuje stałe zlecenia lekarskie oraz zabiegi pielęgnacyjne u pacjentów, którzy z racji dolegliwości nie mogą o własnych siłach dotrzeć do przychodni. Położna środowiskowa obejmuje opieką noworodki/niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia oraz całą populację żeńską bez względu na wiek. Do zadań położnej środowiskowej/rodzinnej należą nie tylko świadczenia dla położnicy i noworodka, ale także opieka nad kobietą w każdym wieku, w tym pielęgnacja po operacjach ginekologiczno-położniczych, profilaktyka oraz promocja zdrowia.
         W środowisku nauczania i wychowania uczeń ma prawo do opieki pielęgniarki/higienistki przyjmującej w gabinecie szkolnym, bądź jeżeli szkoła nie dysponuje takim gabinetem, w przychodni.
         Pacjent ma prawo zmiany lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub położnej środowiskowej bezpłatnie 2 razy w roku. Jeżeli chcemy zrezygnować z dotychczasowej opieki udajemy się do nowo wybranej osoby, tam wypełniamy i zostawiamy druk rezygnacji oraz deklarację wyboru. Każdy pacjent ma własną dokumentację medyczną, w której lekarz zapisuje wszystkie dane o stanie jego zdrowia (okres przechowywania 10 lat od daty ostatniego wpisu). Lekarz poprzednio opiekujący się pacjentem, ma obowiązek wydać mu kopie lub odpisy dokumentacji medycznej, za odpłatnością - koszty wykonania ksero lub odpisu określa §53 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 247, poz.1819 z późn. zm.)  oraz art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - Maksymalna wysokość opłaty za: 1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Pacjent może rejestrować się do lekarza w każdej formie: osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie lub telefonicznie, z wyznaczeniem przybliżonej godziny przyjęcia przez lekarza. W przypadku nieobecności naszego lekarza, w jego zastępstwie musi przyjąć pacjenta inny lekarz o równorzędnych kwalifikacjach. Pacjent ubezpieczony w NFZ może liczyć na opiekę lekarską w przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Poza godzinami pracy przychodni pacjent może liczyć na pomoc w ramach tzw. opieki całodobowej. Jest ona zapewniana po godz.18.00 w dni powszednie, w soboty, niedziele, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy przez NZOZ "Nowy Szpital w Świebodzinie". Opieka całodobowa obejmuje pomoc ambulatoryjną oraz w szczególnych przypadkach, gdy pacjent nie jest w stanie sam dotrzeć do lekarza z powodu złego stanu zdrowia pomoc wyjazdową, tzn. wizytę w domu chorego.
         Lekarz pierwszego kontaktu nie tylko leczy, ale też zajmuje się profilaktyką i promocją zdrowia; jest odpowiedzialny za wykonywanie szczepień ochronnych. To on decyduje o sposobie leczenia, wykonywanych badaniach diagnostycznych, skierowaniu pacjenta do poradni specjalistycznej czy do szpitala.
Lekarz rodzinny/podstawowej opieki zdrowotnej wypisuje również wnioski na leczenie uzdrowiskowe oraz na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Pacjenci, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej mają prawo do:
 • badania i porady lekarskiej oraz bezpłatnych badań diagnostycznych zleconych przez lekarz (jeżeli nie ma możliwości wykonania badań diagnostycznych na miejscu, lekarz zobowiązany jest wskazać nam miejsce ich wykonania),
 • skierowania, w razie potrzeby, na konsultację do lekarza specjalisty mającego umowę z NFZ (lekarz kierujący ma obowiązek wykonać i dołączyć do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rodzajem schorzenia w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania),
 • skierowania, w razie potrzeby, na hospitalizację do szpitala,
 • skierowania na zabiegi rehabilitacyjne, zgodnie z określonym wykazem zabiegów,
 • transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej w przypadku, gdy istnieje konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia: istnieje potrzeba zapewnienia ciągłości leczenia; pacjent ma dysfunkcję ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego w celu podjęcia leczenia.
AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE
Bez skierowania pacjent może udać się do:
- ginekologa i położnika,
- stomatologa,
- dermatologa i wenerologa,
- onkologa,
- psychiatry,
- okulisty,    skierowanie nie jest też wymagane w przypadku:
- lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
- osób zakażonych wirusem HIV,
- osób chorych na gruźlicę,
- inwalidów wojennych
- pomocy w związku z wypadkiem, zatruciem, urazem, stanem zagrożenia życia lub porodem.
Aby skorzystać z bezpłatnego leczenia u pozostałych specjalistów potrzebne jest skierowanie, wydane przez lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalistę lub felczera. Przy czym skierowaniem jest również karta informacyjna z leczenia szpitalnego, karta ze szpitalnego oddziału ratunkowego, jeśli zawiera odpowiedni wpis określający wskazanie do dalszego leczenia. Pacjent ma prawo wybrać lekarza specjalistę (spośród mających umowę z NFZ). Rejestracji może dokonać osobiście, przez członków rodziny lub inne osoby bezpośrednio bądź telefonicznie z ustaleniem przybliżonej godziny przyjęcia.
         W ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej pacjent ma prawo do uzyskania następujących świadczeń:
ˇ    badania oraz specjalistycznej porady lekarskiej w poradni specjalistycznej i ośrodkach terapii dziennej,
ˇ    badań diagnostycznych i analitycznych niezbędnych do podjęcia przez lekarza właściwej decyzji terapeutycznej,
ˇ    niezbędnych badań specjalistycznych, a także podstawowych badań diagnostycznych, w momencie objęcia go stałym leczeniem przez lekarza specjalistę,
ˇ    skierowania, w razie potrzeby, na konsultację specjalistyczną do innego specjalisty,
ˇ    drobnych zabiegów ambulatoryjnych według katalogu,
ˇ    wystawienia wniosku na refundowane przez NFZ przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne.
czytaj dalej
1 2 3 4 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe